Lindenborg Å Sammenslutningen

 
Nyheder

Sidste nyt fra LS

Sidste nyt i øvrigt

Nyheder fra Nordjyske

TV i dag

Lyt til netradio

Biografen, musik, teater, mm.

Naturen i Nordjylland

Ring 112 ved akut forurening!

Tag på fiskeri ved Lindenborg å - Himmerlands mest berømte fiskevand. Lindenborg Å Sammenslutningen Å byder dig velkommen til åen.

Ud at fiske?

Vandstanden i Limfjorden

Aktuel vandstand i Lindenborg Å ved tilløb af Skibsted Å

Grødeskæring

Vejrudsigt Nordjylland
DMI

Vejret 48 timer frem

Dagkort og frit fiskeri

Fluer og fiduser ved Lindenborg Å

Knuder

 

Nyd den fantastiske natur i ådalen, der rummer Nordeuropas største kilder, naturskove, blomsterrige enge og overdrev, gamle kulturspor og vidstrakte åbne vidder. Lindenborg Å

Du kan snuse til herlighederne ved at købe et dagkort, prøve statens strækning med frit fiskeri eller du kan henvende dig til en af foreningerne, hvis fiskevand ligger bekvemt for dig. Flere af sammenslutningens foreninger optager nye medlemmer.


Kanosejlads på Lindenborg Å

Lindenborg Å Sammenslutningen  vil gerne byde dig velkommen til åen, og samtidig give vores bud på, hvordan man færdes på og ved åen, sådan at der opstår de færreste konflikter mellem de forskellige brugere


 

 

Nyt:


Medlemmer fra Lindenborg å Sammenslutningens foreninger bruger megen tid på at forbedre gydemulighederne for åens havørreder. Desværre er gruppen af medlemmer, der deltager aktivt i dette arbejde af den ældre årgang. Det ser ud til at de yngre medlemmer godt vil fange fiskene, og rigtig mange af dem, men ikke være med til at sikre at der også er noget at fiske efter i fremtiden. Vil du lave om på det, så meld dig til arbejdet hos din foreningsformand.

Læs om "de gamles" seneste indsats med vedligeholdelse af gydebankerne i Skelbækken.


Grødeskæring 2015

Fra Aalborg Kommune:

Vi planlægger at skære i ugerne 26, 30, 34, 38. Hvis sæsonen kommer til at ligne sidste år med massiv vækst primo august, vil vi fremskynde 3. skæring for at undgå, at det løber fra os. Ligeledes har vi fokus på ikke at få sparet vand op i øvre ende, samt at det nye stykke med grøde fra Louisendal til fjorden skæres først, hvis der er grøde igen i år.

 


Ny fantastisk gydebanke i Lindenborg Å

Sammenslutningen smøgede ærmerne op nok engang, lørdag d. 25. april 2015


Lindenborg Å - et havørredmekka

Fangsten i 2014 sætter ny rekord


Miljøministeren besøger Lindenborg Å


 

Senest opdateret
11-11-2015